Vienodos veiklos sąlygos bankams ir kredito tarpininkams

 

Kaip skaidriai ir sklandžiai Lietuva sugebės įgyvendinti Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2014/17/ES 2014 m. vasario 4 d. dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto.

"Tai, kad kredito tarpininkai negali laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo tinkamai funkcionuoti kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vidaus rinkai."

Šia direktyva Europos teisė siekia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bankams ir kredito tarpininkams ir tam, kad vartotojo sprendimas būtų pagrįstas informacija apie siūlomus kredito produktus, o ne priklausytų nuo jų platinimo kanalo, kuriuo sužinoma apie tokius kredito produktus, vartotojai turėtų gauti informaciją apie kreditą nepaisant to, ar jie kreipiasi tiesiogiai į kreditorių, ar į kredito tarpininką.

"Europos teisė siekia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bankams ir kredito tarpininkams"

 

Toje pačioje direktyvoje nurodoma, kad nors kredito tarpininkai atlieka pagrindinį vaidmenį platinant kredito sutartis dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto Sąjungoje, tebėra reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių verslo etikos ir kredito tarpininkų priežiūros nuostatų, dėl kurių atsiranda kliūčių norint vidaus rinkoje pradėti ir vykdyti kredito tarpininkų veiklą.

Tai, kad kredito tarpininkai negali laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo tinkamai funkcionuoti kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vidaus rinkai. Nors pripažįstama, kad kredito tarpininkavimo veikloje dalyvauja daug įvairių rūšių subjektų, labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam tikrus standartus siekiant užtikrinti aukšto lygio profesionalumą ir paslaugas.