Kodėl mus verta rinktis?

Galiojantis Lietuvos respublikos su nekilnojamuoju turtu sisijusio kredito įstatymas, nustato su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo sąlygas ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, kredito davėjui, kredito tarpininkui ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriui.

Bankas ir kredito tarpininkas turi vienodas teises pateikti kredito gavėjui pasiūlymą dėl paskolos.